Sunday, 02/10/2022 - 16:58|
Chào mừng năm học mới 2022 - 2023

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất 2022

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất 2022, cùng với cả nước, trường THCS Phong Phú đã và đang tổ chức nhiều hoạt động nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ngày Nước thế giới 22/3/2022 được Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề là “Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình”, nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng đến kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng cần có những hành động khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng.

Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2022 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “Cảnh báo sớm để hành động sớm - Thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai”. Thông điệp này nhấn mạnh vai trò công tác thông tin, dự báo, cảnh báo sớm, đồng thời cần phải phối hợp, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, cơ quan quản lý thiên tai và chính quyền các địa phương. Đây là điều kiện tiên quyết nhằm phòng chống hiệu quả với thiên tai, góp phần bảo vệ sinh mạng, sinh kế cho người dân, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Giờ Trái đất năm 2022 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Kiến tạo Tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ”, mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân về vai trò quan trọng trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của đa dạng sinh học trên toàn cầu.

Hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng này, trường THCS Phong Phú đã có nhiều hoạt động hưởng ứng, trong đó quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, phù hợp với chủ đề như: Treo pano, băng rôn, áp phích tại nhà trường; lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông về giá trị của nước ngầm, thời tiết và khí hậu, công tác dự báo và cảnh báo phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Tuyên truyền đến học sinh về giá trị của tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu,...

Thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, tuyên truyền đến học sinh tích cực hưởng ứng, tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất theo hướng sáng tạo, thiết thực và phù hợp điều kiện thực tế. Trong thời gian từ 20h30’ đến 21h 30’ thứ Bảy, ngày 26/3/2022, sẽ tắt 2/3 hệ thống đèn chiếu sáng không cần thiết tại nhà trường và gia đình học sinh./.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 40
Hôm qua : 64
Tháng 10 : 103
Năm 2022 : 26.184
Chính phủ điện tử