Sunday, 19/09/2021 - 10:03|
Nhiệt liệt chào mừng 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2020)

Thời khóa biểu học trực tuyến, áp dụng từ ngày 13/9/2021

LỚP 6

THỨBuổiTiếtThời gian6A6B6C6D
HAISáng17h30'Hoài          VănTùng          VănMai           TAnhAnh           Toán
28h30'Hoài          VănTùng          VănL.Phượng      ĐịaNguyện        Sinh
39h30'Hiền             LýMai           TAnhAnh           ToánHoài          Văn
4     
BASáng17h30'Mai           TAnhP.Kiều        HoáTùng          VănHoài          Văn
28h30'Nguyện        HoáL.Phượng      ĐịaTùng          VănHoài          Văn
39h30'Hoài          VănTùng          VănNguyện        SinhMai           TAnh
4     
Sáng17h30'Mai           TAnhAnh           ToánNguyện        SinhPhúc          Sử
28h30'Nguyện        SinhL.Phượng      ĐịaMai           TAnhAnh           Toán
39h30'L.Phượng      ĐịaP.Kiều        SinhNguyện        HoáHoài          Văn
4     
NĂMSáng17h30'Phúc          SửMai           TAnhAnh           ToánL.Phượng      Địa
28h30'L.Phượng      ĐịaAnh           ToánTùng          VănNguyện        Sinh
39h30'Tuấn          ToánTùng          VănL.Phượng      ĐịaAnh           Toán
4     
SÁUSáng17h30'Mai           TAnhP.Kiều        SinhAnh           ToánNguyện        Hoá
28h30'Nguyện        SinhAnh           ToánPhúc          SửMai           TAnh
39h30'Tuấn          ToánMai           TAnhHiền          LýL.Phượng      Địa
4     
BẢYSáng17h30'Hoài          VănPhúc          SửMai           TAnhAnh           Toán
28h30'Tuấn          ToánAnh           ToánTùng          VănHiền          Lý
39h30'Tuấn          ToánHiền       LýAnh           ToánMai           TAnh
4 SHL  -  HoàiSHL  -  TúSHL  -  MaiSHL  -  Ánh

 

LỚP 7

 

THỨBuổiTiếtThời gian7A7B7C7D7E7F
HAIChiều113h30'L.Phượng      ĐịaTùng          ĐịaT. Đại        ToánV. Đại        ToánSơn           TAnhP.Kiều        Sinh
214h30'Lệ            VănDễ            VănSơn           TAnhHằng          SửN.Kiều        LýTùng          Địa
315h30'Lệ            VănDễ            VănTùng          ĐịaP.Kiều        SinhHằng          SửVĩ            Văn
4       
BAChiều113h30'Sơn           TAnhV. Đại        ToánP.Kiều        SinhVĩ            VănDễ            VănTùng          Địa
214h30'Hằng          SửT.Phượng      TAnhSơn           TAnhVĩ            VănDễ            VănTùng          GDCD
315h30'T. Đại        ToánDễ            VănHằng          SửV. Đại        ToánP.Kiều        SinhVĩ            Văn
4       
Sáng17h30'T. Đại        ToánP.Kiều        SinhN.Kiều        LýSơn           TAnhLệ            ĐịaVĩ            Văn
28h30'Tùng        GDCDHằng          SửP.Kiều        SinhV. Đại        ToánSơn           TAnhN.Kiều        Toán
3       
Chiều113h30'P.Kiều        SinhV. Đại        ToánDễ            VănLệ            ĐịaT. Đại        ToánN.Kiều        Toán
214h30'Sơn           TAnhP.Kiều        SinhT. Đại        ToánV. Đại        ToánLệ            ĐịaN.Kiều        Lý
315h30'Hằng          SửT.Phượng      TAnhTùng          GDCDP.Kiều        SinhDễ            VănSơn           TAnh
4       
NĂMChiều113h30'Sơn           TAnhV. Đại        ToánDễ            VănHằng          SửT. Đại        ToánVĩ            Văn
214h30'N.Kiều        LýT.Phượng      TAnhTùng          ĐịaLệ            ĐịaT. Đại        ToánSơn           TAnh
315h30'Lệ            VănTùng          GDCDT. Đại        ToánVĩ            VănHằng          SửN.Kiều        Toán
4       
SÁUChiều113h30'L.Phượng      ĐịaN.Kiều        LýDễ            VănSơn           TAnhTùng          GDCDP.Kiều        Sinh
214h30'Lệ            VănHằng          SửDễ            VănVĩ            VănT. Đại        ToánSơn           TAnh
315h30'T. Đại        ToánV. Đại        ToánSơn           TAnhTùng          GDCDP.Kiều        SinhHằng          Sử
4       
BẢYChiều113h30'P.Kiều        SinhDễ            VănT. Đại        ToánN.Kiều        LýSơn           TAnhHằng          Sử
214h30'T. Đại        ToánTùng          ĐịaHằng          SửSơn           TAnhDễ            VănN.Kiều        Toán
315h30'SHL - L.PhượngSHL  -  P. KiềuSHL  -  DễSHL  -  V. ĐạiSHL  -  L. HằngSHL  -  N. Kiều
4       

 

LỚP 8

THỨBuổiTiếtThời gian8A8B8C8D8E
HAIChiều113h30'Dự            VănVĩ            VănHá            ToánPhương        HoáT. Đại        Toán
214h30'Dự            VănHá            ToánPhương        HoáLăng          SinhN.Kiều        Lý
315h30'Vinh          ToánDễ            GDCDQ.Hương       TAnhHá            ToánLăng          Sinh
4      
BAChiều113h30'Hằng          SửQ.Hương       TAnhHá            ToánDự            VănPhương        Hoá
214h30'Lăng          SinhPhúc          SửK.Loan        ĐịaDự            VănQ.Hương       TAnh
315h30'Dự            VănHá            ToánPhúc          SửQ.Hương       TAnhLăng          Sinh
4      
Chiều113h30'Hằng          SửPhúc          SửVĩ            VănLăng          SinhDự            Văn
214h30'Vinh          ToánLăng          SinhVĩ            VănHằng          SửDự            Văn
315h30'N.Kiều        LýVĩ            VănQ.Hương       TAnhDự            VănT. Đại        Toán
4      
NĂMChiều113h30'Phương        HoáQ.Hương       TAnhN.Kiều        LýHá            ToánDự            Văn
214h30'Vinh          ToánVĩ            VănQ.Hương       TAnhDễ            GDCDHằng          Sử
315h30'Q.Hương       TAnhPhương        HoáHá            ToánDự            VănDễ            GDCD
4      
SÁUChiều113h30'Lăng          SinhK.Loan        ĐịaVĩ            VănQ.Hương       TAnhHằng          Sử
214h30'Vinh          ToánHá            ToánLăng          SinhN.Kiều        LýK.Loan        Địa
315h30'Q.Hương       TAnhN.Kiều        LýHá            ToánK.Loan        ĐịaPhương        Hoá
4      
BẢYSáng17h30'K.Loan        ĐịaVĩ            VănDự            GDCDHằng          SửQ.Hương       TAnh
28h30'Phương        HoáQ.Hương      TAnhPhúc          SửHá          ToánT. Đại        Toán
39h30'Dự            VănLăng          SinhPhương        HoáQ.Hương     TAnhT. Đại        Toán
4      
Chiều113h30'Q.Hương       TAnhPhương        HoáVĩ            VănHá            ToánDự            Văn
214h30'Dự            GDCDHá            ToánLăng          SinhPhương        HoáQ.Hương       TAnh
315h30'SHL   -  DựSHL  -  HáSHL  -  VĩSHL  -  M. NghiSHL  -  Q. Hương
4      

 

LỚP 9

THỨBuổiTiếtThời gian9A9B9C9D9E
HAISáng17h30'K.Loan        SinhVinh          ToánLệ            VănTuấn          LýNguyện        Hoá
28h30'Tuấn          LýVinh          LýLệ            VănChung         VănK.Loan        Sinh
39h30'     
4      
Chiều113h30'Hiền          ToánVinh          ToánNguyện        HoáL.Phượng      ĐịaChung         Văn
214h30'Hiền          ToánLệ            VănL.Phượng      ĐịaChung         VănVinh          Lý
315h30'Chung         VănK.Loan         SinhNguyện        Hoá  Phúc          SửL.Phượng      Địa
4      
BASáng17h30'L.Phượng      ĐịaLệ            VănHiền          ToánNguyện        HoáChung         Văn
28h30'Chung         VănLệ            VănK.Loan        SinhHiền          ToánVinh          Toán
39h30'Chung         VănL.Phượng      ĐịaPhúc          SửK.Loan        SinhVinh          Toán
4      
Sáng17h30'Hoài          GDCDLệ            VănHiền          ToánK.Loan        SinhVinh          Toán
28h30'Tuấn          LýVinh          LýLệ            VănHiền          ToánChung         Văn
39h30'Hà            SửPhúc          SửLệ            VănT.Phượng      TAnhChung         Văn
4      
Chiều113h30'Nguyện        HoáL.Phượng      ĐịaVinh          LýChung         VănT.Phượng   Tanh
214h30'Chung         VănT.Phượng      TAnhK.Loan        SinhNguyện        HoáPhúc          Sử
315h30'     
NĂMSáng17h30'T.Phượng      TAnhNguyện        HoáVinh          LýHiền          ToánHoài          GDCD
28h30'Hiền          ToánVinh          ToánT.Phượng    TAnhTuấn          LýChung         Văn
39h30'Chung         VănT.Phượng      TAnhHiền          ToánHoài          GDCDNguyện        Hoá
4      
SÁUSáng17h30'K.Loan        SinhHoài          GDCDHiền          ToánT.Phượng      TAnhL.Phượng      Địa
28h30'L.Phượng      ĐịaVinh          ToánHoài          GDCDHiền          ToánK.Loan        Sinh
39h30'Nguyện        HoáK.Loan        SinhT.Phượng      TAnhChung         VănVinh          Lý
4      
BẢYSáng17h30'Hiền          ToánNguyện        HoáLệ            VănL.Phượng      ĐịaT.Phượng    TAnh
28h30'T.Phượng    TAnhLệ            VănL.Phượng      ĐịaChung         VănVinh          Toán
39h30'SHL - T.PhượngSHL  -  LệSHL  -  HiềnSHL  -  LoanSHL   -   Vinh
4      

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 236
Tháng 09 : 2.734
Năm 2021 : 13.695
Chính phủ điện tử