Thực hiện chủ trương giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời giúp các em có kỹ năng thực hiện tốt về pháp luật và kỹ năng sống. Cuối tháng 9 và tháng 10/2019, trường THCS Phong ...